+31(0)255 524601

Camera & Security

 

Camera-observatie en bewaking 
Binnen een camera-observatiesysteem is, naast de kwaliteit van de camera zelf, de eenvoud van bediening en de mate waarin het proces voor de observant geautomatiseerd is, uitermate belangrijk. Voorzien van Intelligente Video Analyse (IVA) biedt Techno Desk  systemen met innovatieve mogelijkheden die de observant middelen biedt, die met minder inspanning meer situaties volgbaar en beheersbaar maken.  Afwijkende situaties worden namelijk automatisch door het systeem gesignaleerd en ook de beeldregie vindt (deels) automatisch plaats. Door Techno Desk toegepaste HD en 2K camera’s bieden daarnaast niet alleen een scherper beeld maar door intelligente inzet is tegelijkertijd ook het aantal benodigde camera’s te beperken, simpelweg omdat één camera meer gelijktijdig kan registreren. Hoogwaardige H.264 videocompressie (en in de toekomst H.265) maakt dat niet alleen de benodigde databrandbreedte binnen aanvaardbare grenzen blijft maar ook dat de opslagcapaciteit daarop aangepast kan worden. Op deze wijze kunnen langdurig(er) opnamen gemaakt worden en behouden de beelden hun maximale kwaliteit, zonder in te boeten op het aantal beelden per seconden. Cameraobservatie wordt ook succesvol ingezet in verband met bijvoorbeeld kentekenherkenning ten behoeve van geautomatiseerde toegang, procesautomatisering en tellingen van personen en/of bewegende objecten.

Toegang- en gebouwbeheer
Toegangscontrole en gebouwbeheer zonder de dagelijkse gang van zaken te beïnvloeden. Dat is ons uitgangspunt bij het ontwerp en de implementatie van Toegang- en Gebouwbeheersystemen. Veiligheid staat voorop terwijl het bedrijfsproces en continuïteit van de organisatie niet gehinderd worden. Techno Desk biedt gebruiksvriendelijke toegangscontrole en gebouwbeheersystemen die ten gevolge van de integratie van bijvoorbeeld cameraobservatie en intercom tot één managementsysteem kunnen worden samengevoegd. De open architectuur maakt voortschrijdende integratie met andere systemen eenvoudig en biedt bovendien de zekerheid om ook toekomstige ontwikkelingen te kunnen integreren.

Ontruimingsalarminstallaties (NEN 2575)
Ontruimingsalarminstallaties worden, vanwege wet en regelgeving, ingezet in het verlengde van brandmeldinstallaties, omdat ontruimingsinstallaties in geval van calamiteiten, een essentiële (cruciale) rol vervullen. Door de omroep-, geluids- en/of achtergrondmuziekinstallatie uit te breiden met een OAI functie, volgens NEN 2575 , wordt in meerdere opzichten voordeel behaald. Met minder componenten worden beide installaties enerzijds kostenbesparend gerealiseerd terwijl anderzijds de algehele betrouwbaarheid toeneemt. De toepassing van minder luidsprekers heeft minder onderhoud tot gevolg, terwijl de spraakverstaanbaarheid verbetert, omdat het systeem optimaal op de locatie kan worden afgestemd. Techno Desk is gespecialiseerd in het realiseren van gecombineerde omroep-, geluidsdistributie- en ontruimingsalarminstallaties. Techno Desk levert realiseert in samenwerking met een zorgvuldige selectie van producten en merken geïntegreerde NEN 2575 installaties. Binnen Techno Desk is multifunctionaliteit in deze opzet een absolute toegevoegde waarde, hetgeen Techno Desk in dit marktsegment uniek maakt.